Polski Związek Krótkofalowców

Archiwum

(w budowie)
Archiwum PZK jest częścią programu Cyfrowego Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego, realizowanego przez PZK od 2016 roku. Obecnie opracowywany jest inwentarz archiwalny PZK (zadanie publiczne NDAP) oraz prowadzone są prace przygotowawcze do digitalizacji materiałów archiwalnych gromadzonych przez Oldtimers' Club PZK (Klub Seniorów PZK).

Zapraszamy na nasze strony:


Polski Związek
Krótkofalowców

SP Old Timers Club
PZK

inwentarz
archiwalny PZK

Polecamy:


Napisz do nas,

jeśli masz pytania lub uwagi, chcesz współpracować w tworzeniu

Cyfrowego Archiwum Krótkofalarstwa Polskiego

© PZK 2017. All rights reserved.